پایگاه خبری نسل برنا آنلاین در آبان ماه 1397 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد.