آغاز سرشماری زمستانی پرندگان در اردبیل ۲۲ دی ۱۳۹۸

مدیر کل محیط زیست استان اردبیل خبر داد
آغاز سرشماری زمستانی پرندگان در اردبیل

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: همزمان با برنامه جهانی سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی، سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر در استان اردبیل نیز آغاز شد.

ضرورت لغو روادید بین کشورهای عضو اکو برای گردشگری سلامت ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نایب رئیس انجمن بین‌المللی گردشگری سلامت ایران تاکید کرد:
ضرورت لغو روادید بین کشورهای عضو اکو برای گردشگری سلامت

اردبیل
چیزی یافت نشد !