حمله افراد ناشناس به مدیر آموزش و پرورش مانه و سملقان ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

حمله افراد ناشناس به مدیر آموزش و پرورش مانه و سملقان

شامگاه پنج‌شنبه، افراد ناشناس به مدیر آموزش و پرورش مانه و سملقان حمله کردند.

خراسان شمالی
چیزی یافت نشد !