تابستان امسال خاموشی برق در کشور نخواهیم داشت ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

معاون توانیر:
تابستان امسال خاموشی برق در کشور نخواهیم داشت

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با برنامه‌ریزی تولید و مدیریت مصرف، تابستان امسال خاموشی برق در کشور نخواهیم داشت.

بوشهر
چیزی یافت نشد !