۵ مرکز نوآوری در دانشگاه راه‎اندازی می‌شود ۰۹ تیر ۱۳۹۸

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان:
۵ مرکز نوآوری در دانشگاه راه‎اندازی می‌شود

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان گفت: پنج مرکز نوآوری در این دانشگاه راه‌اندازی می‌شود.

لرستان
چیزی یافت نشد !