دستگیری باند زنان سارق ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

دستگیری باند زنان سارق

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری چهار زن جوان که از طراحان سرقت‌های تیزدستانه در تهران، کرج، کرمان، مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی بودند، خبر داد.

خودکفایی خراسان رضوی در صنایع فلزی ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

علیرضایی خبر داد:
خودکفایی خراسان رضوی در صنایع فلزی

خراسان رضوی
چیزی یافت نشد !