ساخت ۳ ماهواره جدید/استفاده از اینترنت اشیاء برای ارتقای بهره وری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

جهرمی خبر داد:
ساخت ۳ ماهواره جدید/استفاده از اینترنت اشیاء برای ارتقای بهره وری

وزیر ارتباطات با بیان اینکه سه ماهواره برای ارسال به فضا در دست ساخت داریم، گفت: ماهواره سنجش را با آذربایجان می سازیم.

مازندران
چیزی یافت نشد !