ستاد دیه کشور ۸۰۰۰ زندانی را آزاد کرد/ برگزاری ۳۰۰ جشن گلریزان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

قائم مقام ستاد دیه کشور:
ستاد دیه کشور ۸۰۰۰ زندانی را آزاد کرد/ برگزاری ۳۰۰ جشن گلریزان

قائم مقام ستاد دیه با بیان اینکه این ستاد در سال گذشته باهمت مردم هفت هزار و ۹۳۲ زندانی غیر عمد را آزاد کرد، گفت: این زندانیان از جرایم غیر عمد مانند دیات، نفقه، مهریه و ... بودند.

سمنان
چیزی یافت نشد !