جمع آوری یک کپسول چاقی در کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ دی ۱۳۹۸

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:
جمع آوری یک کپسول چاقی در کهگیلویه و بویراحمد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از جمع آوری کپسول چاقی فرشته در این استان خبر داد.

کهگیلویه و بویراحمد
چیزی یافت نشد !